Kommunal Drift og Service
Om KEF Bestyrelse og Repræsentantskab Øvrig repræsentation Netværk og erfagrupper Uddannelse Læs alle NYHEDER Vedtægter Bliv medlem Kontakt LinkedIn
KEF - Netværk og Erfagrupper
KEF har fire netværk, som typisk mødes to gange om året. Formålet med netværkene er, at udveksle erfaring. Deltagerne i netværkene er chefer og ledende driftsmedarbejdere.

KEF har desuden 16 erfagrupper, som typisk mødes to gange årligt, for at dele viden og diskutere relevante og aktuelle faglige emner.
Netværksstruktur
Copyright© KEF 2020
image
KEF interessegrupper under LinkedIn:
KEF – Kommunal Drift og Service
Bestillere og driftplanlæggere
KEF - Rengøring
Facility Management
Organisation og ledelse
HOD - Helhedsorienteret drift
It og Digitalisering
Vintertjeneste
Grøn Drift
Maskiner og maskinteknik
Administration og økonomi
Vejdrift

image
Produktblade som PDF-filer
Netværk for ledelse
Administration og Økonomi
Bestiller
Flådestyring
Grøn Drift
Maskiner
Rengøring
Vejdrift
Skadedyr
Teknisk Drift
Vejmyndighed og Tilsyn
..